Institut řízení lidských zdrojů
Header

Dopravně psychologické vyšetření – akreditace Ministerstva dopravy

Listopad 21st, 2012 | Posted by wagner in Nezařazené

Ministerstvo dopravy nám udělilo akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – viz zde

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.