Institut řízení lidských zdrojů
Header

Kurzy

Nabízíme následující kurzy

(Všechny kurzy mají zpracovány skripta o rozsahu 20-50 stran textu a prezentace)

 

Řízení lidských zdrojů

Work life balance (jak programy pro management, tak i workshopy pro zaměstnance)

Gender ve všech aspektech

Pracovní hodnocení a řízení výkonnosti (Performance Management)

Balanced Scorecard

Příjímací řízení

Výběrový rozhovor

Hodnotící rozhovor

Assessment/Development Centrum

Kompetence

Efektivní vedení porad

Belbinovy týmové role

MBTI

Personální audit

Průzkumy pracovní spokojenosti

Zaměstnávání osob 50+

Flexicurity

 

Soft skills 

Efektivní komunikace

Genderové rozdíly v komunikaci

Prezentační dovednosti

Koučování

Rétorika

Vedení lidí

Asertivita

Konflikty a jejich řešení

Vyjednávání

Time management

Stress management

Konflikty a jejich řešení

 

Psychodiagnostika

Golden Profiler of Personality (certifikovaný školitel)

MBTI

Hoganovy metody (HPI, HDS, MVPI)

 

Pracovní právo

Zákoník práce, úpravy a novelizace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby, Kurzarbeit

Rovný přistup, antidiskriminační opatření

NOZ a pracovní právo

 

Nový občanský zákoník

NOZ v obchodních vztazích

NOZ a rodinné právo