Institut řízení lidských zdrojů
Header

O nás

Povinně zveřejňované informace: 

 

Název subjektu: Insitut řízení lidských zdrojů, s.r.o.

IČO: 24180629

Spisová značka: C 186178 vedená u Městského soudu v Praze

Den zápisu: 14. listopadu 2011

Sídlo: Jílovišťská 571, Praha 5 – Lipence, 155 31

 

Jednatelka:

JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA

soudní znalkyně jmenovaná Městským soudem v Praze

akdreditovaná dopravní psycholožka Ministerstva dopravy


Mobil: 722 77 33 77
E-mail: irena.wagner@institutrlz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTOPIS

JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA

Jílovišťská 571, Praha 5- Lipence, 155 31
Tel.: 722 77 33 77
E-mail: irena.wagner@gmail.com
irena.wagner@institutrlz.cz

 

Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

 • - 2006-2011 – Magisterské studium oboru Právo a právní věda

Prague International Business School

 • - 9/2004-10/2006 – studium MBA, titul udělen 2006

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Katedra psychologie

 • - Udělení titulu PhDr. a Ph.D. – 2002, Ukončení magisterského studia státní zkouškou – 1996

University of Texas at Austin, USA

 • - Studijní pobyt zaměřený na řízení lidských zdrojů, psaní diplomové práce – 1996

 

Pracovní zkušenosti:

Od 2011

 • - Institut řízení lidských zdrojů, ředitelka
 • - Masarykův ústav vyšších studíí ČVUT – výuka
 • - dlouhodobá lektorská činnost pro Ministerstvo pro místní rozvoj (od 6/2011), Unii zaměstnavatelských svazů – Řízení lidských zdrojů v kultuře (od 10/2010).
 • - Výzkumné studie programu OPLZZ ESF na rok 2010-2012 (samostatná řešitelka, konzultant např. PhDr. Vladimír Špidla):
 1. Zvláštnosti v naplňování Zákoníku práce a jeho limity v oblasti živých umění (UZS a KZPS ČR)
 2. Specifika kolektivního vyjednávání a problematika uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně v oblasti živých umění, (UZS a KZPS ČR)
 3. Dopady (ekonomické ztráty/možné efekty) vlivem předčasného odchodu z pracovního procesu věkové skupiny nad 55 let v odvětví textilního a oděvního průmyslu, (ATOK a KZPS ČR)
 4. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností (ATOK a KZPS ČR)
 5. Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let (ve spolupráci s Ing. Petrem Makovským z VŠE) (ATOK a KZPS ČR)
 6. Postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách (UZS a KZPS ČR)
 7. Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství,   pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školství (UZS a KZPS ČR)

 

 • 2010 – lektorská činnost, poradenství či koučování pro firmy: Deloitte Advisory, DHL Express, Unie zaměstnavatelských svazů, Škoda Electric, Policejní prezidium, RWE, Západočeská Energetika, Volvo Trucks, Dachser, Tempo Training and Consulting, Top Vision, Techno Associe Czech, OKDD, AWT, ČAČS, GCE, Allianz, ING, Praha Estate, OVB, Madeta, PNS Grosso (vedoucí lektorka), Povltavské mlékárny (vedoucí lektorka), Centrum pro veřejnou politiku, NKT Cables, United Bakeries, Interaction a další. Spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha, ČVUT, BIVŠ.
 • 2009 – výuka pro firmy: Top Vision, Národná Banka Slovenska, UniCredit Bank, Saargummi, Vodafone, Bayer, T-mobile, Česká spořitelna, Telefonica O2 a další. Školitelka Golden Profiler of Personality.
 • 11/2008 – 12/2009 členka správní rady a Akademická děkanka CMC Graduate School of Business, o.p.s.
 • 10/2001 – 10/2008 lektorská a poradenská činnost. Koučování. AC/DC, personální audity, kurzy HR a personální psychologie. Spolupráce s Ministerstvem průmyslu, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem spravedlnosti, Justiční akademií, Vysokou školou ekonomickou, Českou zemědělskou univerzitou, Západočeskou Univerzitou v Plzni, ETF Univerzity Karlovy, ČVUT (Fakulta biomedicínského inženýrství) dále s firmami ČEZ, Komerční banka, ČSOB, GE Money Bank, Reiffeisenbank, Assessment Systems, Testcentrum, DC Vision, OBI, IKEA, Bayer, AVG Systems, Top Vision, ČSA, MF Dnes, MF Plus a dalšími.
 • Od 2/2003 dosud – odborná asistentka na Katedře psychologie FF UK v Praze. Výuka předmětů “Personální psychologie a pracovní poradenství”, “Legislativní a ekonomický kontext personální psychologie”, “Řízení výkonnosti a pracovní hodnocení”, “Metody psychologie práce a organizace” a dalších. Vedení magisterských, rigorózních (PhDr.) a disertačních prací (Ph.D.).
 • 10/2000 – 9/2001 – psaní disertační práce, personálně-poradenská praxe.
 • 12/1996 – 10/2000 – personální ředitelka,  Energizer Czech, s.r.o.

 

Jazykové znalosti:

 • - Angličtina, ruština – výborná znalost (Angličtina TOEFL CB 583)

 

Členství v organizacích:

 • - Česká asociace psychologů práce a organizace – místopředsedkyně od roku 2009
 • - Asociace forenzních psychologů
 • - Českomoravská psychologická společnost

 

Práce s počítačem:

 • - Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, FrontPage, Internet Explorer atd. Jazyky Fortran, Basic, HTML. Počítačová grafika. Webdesign a webmastering.

 

Řidičský průkaz sk. B    (cca 30.000 km /ročně v posledních 3 letech)

 

Publikace:

 • - 12 monografií
 • - 6 kapitol v monografiích
 • - 10 původních prací v odborných časopisech
 • - 14 kapitol ve sbornících
 • - 30 učebních textů
 • - Přes 50 dalších odborných publikací
 • - Přes 100 populárních článků

 

 

PUBLIKACE

Vědecké monografie

 • WAGNEROVÁ, I. 360 stupňová zpětná vazba. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-4-9 . 173 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Zvláštnosti v uplatňování zákoníku práce v oblasti živých umění. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-0-1 . 342 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Dopady vlivem předčasného odchodu z pracovního procesu věkové skupiny nad 55 let. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-1-8 . 369. 163 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Žádoucí změny v systému vzdělávání v TOP s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-2-5 . 323 s.
 • WAGNEROVÁ, I., MAKOVSKÝ, P. Nerovnoměrné rozložení pracovní doby…. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-3-2 . 106 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Psychologie práce a organizace – nové poznatky. Praha: Grada,  2011. ISBN 978-80-247-3701-0. 155 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Psychologické metody výběru manažerů. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN: 978-80-254-7729-8.  162 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Psychologie práce a organizace – aktuální otázky. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN: 978-80-254-8123-3.  145 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Investiční rozhodování z pohledu psychologie. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN: 978-80-254-7728-1.  83 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN: 978-80-247-2361-7.  117 s.
 • WAGNEROVÁ, I. Pracovní hodnocení – Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti. 1. vyd. Brno: Marek Konečný, 2005. ISBN: 9788090351646.
 • WAGNEROVÁ, I. Řízení výkonnosti – Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti. 1. vyd. Brno: Marek Konečný, 2005. ISBN: 9788090351653.

 

Část monografické publikace (např. kapitoly v monografiích – uvést počet kapitol, stran či podíl navrhovaného na publikaci v procentech)

 • WAGNEROVÁ, I. Hoganovy metody. In MERTIN, V.; NIEDERLOVÁ, M. (eds.). Trendy v psychologické diagnostice. Praha : Karolinum (v tisku), 2012.
 • WAGNEROVÁ, I. Downsizing a outplacement – psychologický pohled. In GILLERNOVÁ, I.; KEBZA, V.; RYMEŠ, M. (eds.). Psychologické aspekty změn v životě české společnosti. Praha : Grada, 2011 (v tisku). ISBN: 978-80-247-2798-1.
 • WAGNEROVÁ, I. Etika v psychologii práce a organizace. In WEISS, P. (ed.). Etické otázky v psychologii. Praha : Portál ( v tisku), 2011.
 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení pracovníků. In KOLLÁRIK, T. (ed.). Psychologie práce a organizácie. Bratislava, (v tisku), 2011.
 • WAGNEROVÁ, I. Performance appraisal. In ŠULOVÁ, L. (ed.). Introduction to Czech Psychology. 1. Praha : FF UK, 2006, p. 162-172. Sborník pro studenty programu Erasmus. ISBN: 7308-117-2.
 • WAGNEROVÁ, I. Moderní systémy řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení. Lidé – konkurenční výhoda skupiny ČEZ. Praha : ČEZ a.s. v nakladatelství MJF, 2004, p. 13-23. ISBN: 80-86284-43-3.

 

Původní práce v odborných časopisech

 • WAGNEROVÁ, I. Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Psychologie v ekonomické praxi. 2008, vol. 41, no. 1-2, p. 47-56. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Jak změřit mysl člověka. Psychologie Dnes. 2008, vol. 14, no. 9, p. 28-31. ISSN: 1212-9607.
 • WAGNEROVÁ, I.; BAAROVÁ, E. Mystery shopping. Psychologie v ekonomické praxi. 2008, vol. 41, no. 1-2. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I.; HORÁKOVÁ HOSKOVCOVÁ, S.; ŠÍROVÁ, E. Změny profesní orientace psychologů. Československá psychologie. 2008, vol. 52, no. 3, p. 302-307. ISSN: 0009-062X.  IF = 0,279.
 • WAGNEROVÁ, I.; BAAROVÁ, E. Hodnocení pracovního výkonu – využití metody Mystery shopping. Pražské sociálně vědní studie – Psychologická řada. 2008, no. PSY-020, p. 28. ISSN: 1801-5999.
 • WAGNEROVÁ, I. Mobbing jako druh kontraproduktivního pracovního chování se zaměřením na prevenci Prostřednictvím Sociomapování a VTI. Pražské sociálně vědní studie – Psychologická řada. 2007, no. PSY-021, p. 30. ISSN: 1801-5999.
 • WAGNEROVÁ, I.; HOSKOVCOVÁ, S.; ŠÍROVÁ, E. Proměna psychologů za deset let. Psychologie Dnes. 2007, vol. 13, no. 10, p. 10-10. ISSN: 1212-9607.
 • WAGNEROVÁ, I.; KMONÍČKOVÁ, J. Mobbing na pracovišti. Psychologie v ekonomické praxi. 2005, vol. 40, no. 3-4, p. 135 – 144. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Zajímavé Internetové adresy pro psychology práce a organizace. Psychologie v ekonomické praxi. 2003, vol. 38, no. 3-4, p. 201-206. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti. Psychologie v ekonomické praxi. 2002, vol. 37, no. 3-4, p. 163-172. ISSN: 0033-300X.

 

a) Kapitoly ve sbornících

 • WAGNEROVÁ, I. Unemployment, Downsizing and Outplacement During Economic Crisis in EU. International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague, 2011, ISBN 978-80-86175-72-0
 • WAGNEROVÁ, I. Changes in Economic aktivity in Czech Republic. In The 5th International Conference on Advances and System Research. ECNSI-2011. Zagreb, Croatia,  ISBN 978-953-7210-31-1 (in print)
 • WAGNEROVÁ, I. Dotazník typologie osobnosti – GPOP. Konference psychologie práce a organizace 2011, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, MUNI PRESS ISBN 978-80-210-5490-5
 • WAGNEROVÁ, I.; SNĚHOTOVÁ, J. Golden Profiler of Personality – Development of Czech norms. In The 4rd International Conference on Advances and System Research. ECNSI-2010. Zadar, Croatia,  ISBN 978-953-7210-31-1, p. 197- 203
 • WAGNEROVÁ, I; ERBHARDT, K.; MACAKOVA, L. Household Economic Theory: Gender Aspects. In The 4rd International Conference on Advances and System Research. ECNSI-2010. Zadar, Croatia,  ISBN 978-953-7210-31-1, p. 135- 140
 • WAGNEROVÁ, I. Economic Crisis in EU and its Effect on Unemployment, Downsizing and Outplacement. In The 3rd International Conference on Advances and System Research. ECNSI-2009. Zadar, Croatia, 2009, p. 174-182. ISBN: 978-953-7210-22-9.
 • WAGNEROVÁ, I.; ŠKRÁBOVÁ, M. Intercultural Aspects of Human Resources Management in Japanese Companies in Czech Republic. In SIMOVIC, V.; BAKIC-TOMIC, L.; HUBINKOVÁ, Z. (eds.). 2nd Special Focus Symposium on ICSKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society. Zagreb, Croatia : Univerzity of Zagreb, 2008, p. 172-184.
 • WAGNEROVÁ, I.; HUBINKOVÁ, Z.; WERTAG, A. Mobbing – harassment at workplace. Some characteristics of mobbing and suggestions for interventions. In SIMOVIC, V.; BAKIC-TOMIC, L.; HUBINKOVÁ, Z. (eds.). Communication and Information Sciences in the Knowledge Society. 19th International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics. Zagreb, Croatia : Univerzity of Zagreb, 2008, p. 207-213.
 • WAGNEROVÁ, I.; HUBINKOVÁ, Z.; WERTAG, A. E-recruitment, nábor zaměstnanců prostřednictvím Internetu on.line, SWOT analýza a české zkušenosti. In SIMOVIC, V.; BAKIC-TOMIC, L.; HUBINKOVÁ, Z. (eds.). 1st Special Focus Symposium on ICSKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society. The 1st International Conference on Advances and Systems Research. Zagreb, Croatia : Univerzity of Zagreb, 2007, p. 45-52. ISBN: 978-953-99326-9-3.
 • WAGNEROVÁ, I. Counterproductive Work Behavior in Czech Republic and in EU – Comparison. In Sborník Mezinárodní konference Fakulty sociálních věd UK a společensko-vědních kateder Filozofické fakulty UK. STŘEDNÍ EVROPA V UNII A UNIE VE STŘEDNÍ EVROPĚ, 19.-21.9.2007. Praha : Karolinum, 2008.
 • WAGNEROVÁ, I. Mobbing. In KARIKOVÁ, S. (ed.). Násilie na školách : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Ďuričove dni“, konanej v dňoch 31. 8.- 2. 9. 2006. Ďuričove dni. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Asociácia školskej psychológie SR a ČR, 2006, p. 347-359. Poster. ISBN: 80-8083-3125.
 • WAGNEROVÁ, I. Snižování stavů pracovníků státní sféry dle Usnesení vlády č. 436. In BUCHTOVÁ-ŠMAJSOVÁ, B. (ed.). Sborník konference: nezaměstnanost – technologické a sociální proměny práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2007, p. 127-133. ISBN: 978-80-210-4422-7.
 • WAGNEROVÁ, I.; SURJOMARTONO, D. Interkulturní rozdíly ČR a Indonézie. In KOLMAN, L. (ed.). Komunikace mezi kulturami. Aplikace znalostí v obchodu, managementu a správě. Praha : Alfa a Kernberg Publishing, 2007-03, p. 147-162. Sborník z konference na ČZU. ISBN: 978-80-87168-04-2.
 • WAGNEROVÁ, I. Kontraproduktivní pracovní chování. In VI. Česko-polská konference: Člověk a proměny současného světa – možnosti a rizika. Praha, 2006. 26.-27.9. 2006.

 

b) Příručky, překlady

 • WAGNEROVÁ, I.; CERMANOVÁ, T.: Mzdovou účetní bez obav. Psychologické a personální aspekty, 1. vyd. Praha. Verlag Dashöfer, 2002. 72 s. ISBN 80-86229-53-X
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (3-4). Psychologie v ekonomické praxi. 2007, vol. 42, no. 3-4, p. 100-200. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (1-2). Psychologie v ekonomické praxi. 2007, vol. 42, no. 1-2, p. 100-200. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (1-2). Psychologie v ekonomické praxi. 2006, vol. 41, no. 1-2, p. 1-100. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (3-4). Psychologie v ekonomické praxi. 2006, vol. 41, no. 3-4, p. 200-400. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (3-4). Psychologie v ekonomické praxi. 2005, vol. 40, no. 3-4, p. 1-200. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (1-2). Psychologie v ekonomické praxi. 2005, vol. 40, no. 1-2, p. 1-200. ISSN: 0033-300X
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (3-4). Psychologie v ekonomické praxi. 2004, vol. 39, no. 3-4, p. 1-200. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Souhrny článků (1-2). Psychologie v ekonomické praxi. 2004, vol. 39, no. 1-2, p. 1-200. ISSN: 0033-300X.

 

Učební texty

 • WAGNEROVÁ, I. Psychologie práce a organizace. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04966-2
 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling. Praha: ČVUT, 2012. ISBN: 978-80-01-04961-9,
 • WAGNEROVÁ, I. Legislativní kontext personální psychologie. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN: 978-80-254-9039-6.
 • WAGNEROVÁ, I. Manažerská psychologie. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN: 978-80-254-9040-2.( v tisku)
 • WAGNEROVÁ, Irena. Vedení lidí. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 2011. 37 s. ISBN: 978-80-87522-01-1.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Asertivní jednání. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 35 s.  ISBN: 978-80-87522-02-8.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Koučování a delegování. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 43 s. ISBN:  978-80-87522-03-5.
 • WAGNEROVÁ, Irena. 360° zpětná vazba. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 122 s. ISBN: 978-80-87522-04-2.
 • WAGNEROVÁ, Irena. 360° feedback. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 122 s. ISBN: 978-80-87522-05-9.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Emoční inteligence v jednání s lidmi. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 32 s. ISBN: 978-80-87522-06-6.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Gender v komunikaci. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 35 s. ISBN: 978-80-87522-07-3.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Efektivní komunikace. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 31 s. ISBN: 978-80-87522-08-0.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Komunikace. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 26 s. ISBN: 978-80-87522-09-7.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Efektivní vedení porad. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 20 s. ISBN:  978-80-87522-10-3.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Rétorika. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 33 s. ISBN: 978-80-87522-11-0.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Stres. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 22 s. 978-80-87522-12-7.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Time management. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 24 s. ISBN: 978-80-87522-13-4.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Řízení lidských zdrojů v kultuře. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 102 s. ISBN:  978-80-87522-14-1.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Práce s emocemi při telefonování. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 17 s. ISBN: 978-80-87522-15-8.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Úvod do argumentování. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 23 s. ISBN: 978-80-87522-16-5.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 41 s. ISBN: 978-80-87522-17-2.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Personální dovednosti. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 37 s.  ISBN: 978-80-87522-18-9.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Motivační a hodnotící pohovory, vedení podle cílů. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 22 s. ISBN: 978-80-87522-19-6.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Komunikace v obtížných situacích. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 36 s. ISBN: 978-80-87522-20-2.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Manažerské techniky pro mistry. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 25 s. ISBN: 978-80-87522-21-9.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Vyjednávání. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 53 s. ISBN: 978-80-87522-22-6.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Argumentace a vyjednávání. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 65 s. ISBN: 978-80-87522-23-3.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Jak přesvědčivě prezentovat. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 27 s. ISBN: 978-80-87522-24-0.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Osobní a sociální kompetence manažera lidských zdrojů. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 43 s. ISBN: 978-80-87522-25-7.
 • WAGNEROVÁ, Irena. Zákoník práce – úpravy a novelizace. 1. Praha: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, 2011. 54 s. ISBN: 978-80-87522-26-4.

 

Přednášky typu „invited speaker“

 • Centrum pro veřejnou politiku: Summer School on Crime, Law and Psychology. Přednáška Psychology and Law. Červen 2010
 • Centrum pro veřejnou politiku: Summer School on Crime, Law and Psychology. Přednáška White-Collar Crime. Červen 2008
 • Centrum pro veřejnou politiku: Summer School on Crime, Law and Psychology. Přednáška Czech Psychology. Červen 2007

 

Habilitační práce

 • WAGNEROVÁ, I. Psychologie práce a organizace- nové poznatky. 2011. Praha. Grada.

 

Disertační, rigorózní a diplomové práce

 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti. 2002. Praha. Dizertační práce. Univerzita Karlova.
 • WAGNEROVÁ, I (JANOŠŤÁKOVÁ, I.). Psychologické metody výběru manažerů. 1996. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
 • WAGNEROVÁ, I. Investiční rozhodování. 2006. Praha. Diplomová práce. Prague International Business School.

 

Abstrakta ze sjezdů a sympozií

 • WAGNEROVÁ, I. Personnel Psychology. In POLISENSKA, V. A.; SOLC, M.; KOTRLOVA, J. (eds.). 10th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, July 3-6, 2007, Prague – Czech Republic. Praha : Union of Psychologists Associations of the Czech Republic, 2007, p. 207-213. ISBN: 978-80-7064-017-3.
 • WAGNEROVÁ, I. Bullying as a counterproductive work behavior. In POLISENSKA, V. A.; SOLC, M.; KOTRLOVA, J. (eds.). 10th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, July 3-6, 2007, Prague – Czech Republic. Praha : Union of Psychologists Associations of the Czech Republic, 2007, p. 58-60. ISBN: 978-80-7064-017-3.
 • WAGNEROVÁ, I. Cycle of emotional abuse within organization. XX. konference EFPSA. Harrachov, 2006-05. Presentation.
 • WAGNEROVÁ, I. Mobbing – dysfunctional work behavior. XX. konference EFPSA. Harrachov, 2006-05. Poster.
 • WAGNEROVÁ, I. Pseudo religious features of contemporary corporatios. Xth IAREP congress, Absurdity in Economy, September 21- 24 2005. Praha, 2005-09. Oral presentation. ISBN: 80-7064-016-2.
 • WAGNEROVÁ, I. Workplace Violence – Mobbing, Bullying and Bossing in Czech Republic. Xth IAREP congress, Absurdity in Economy, September 21- 24 2005. Praha, 2005-09. Poster. ISBN: 80-7064-016-2.
 • WAGNEROVÁ, I. Downsizing and Outplacement. The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology, Praha, 16.-19.5.2001. Praha : EAWOP, ČAPPO, 2001. Poster.
 • WAGNEROVÁ, I. Performance Management Systems as a Powerful Tool of the Organizational Adaptation in Competitive Environment. The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology, Praha, 16.-19.5.2001. Praha : EAWOP, ČAPPO, 2001.

 

Seznam absolvovaných stáží

 • 1/1996 – 5/1996: University of Texas in Austin, USA. Stipendijní pobyt FF UK. V průběhu pobytu absolvovány předměty: Human Resources Management, Occupational Psychology, Psychotherapy, Marriage Counselling. V průběhu pobytu napsána diplomová práce: Psychologické metody výběru manažerů.
 • 9/1997: Northwestern University, Loyola University, Chicago, USA. Studijní pobyt zaměřený na seznámení se s odbornými zdroji pro Ph.D. práci.
 • 5/2001-9/2001: Northwestern University, Loyola University, Chicago, USA. Studijní pobyt zaměřený na sepsání Ph.D. práce „Hodnocení pracovníků a řízení výkonnosti“ s využitím světových zdrojů.
 • 3/2005-7/2005: Northwestern University, Evanston and Chicago Campus, USA. Studijní pobyt zaměřen na sepsání MBA práce „Investiční rozhodování“.

 

Účast na řešení grantů

Evropských sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Výzkumné studie (č. 05777)- rok 2011-2012

 • Nerovnoměrné rozložení pracovní doby v průběhu roku v odvětví textilního a oděvního průmyslu, možnosti řešení a předpokládané efekty
 • Dopady (ekonomické ztráty/možné efekty) vlivem předčasného odchodu z pracovního procesu věkové skupiny nad 55 let v odvětví textilního a oděvního průmyslu
 • Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého TOP a možnosti jak na ně reagovat v období příštích 10 let
 • Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu ( dále jen TOP), s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností
 • Postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách
 • Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovně-právní a mzdové podmínky a problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školství
 • Zvláštnosti v naplňování Zákoníku práce a jeho limity v oblasti živých umění
 • Specifika kolektivního vyjednávání a problematika uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně v oblasti živých umění

 

MSM0021620841 – Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy (2005-2011, MSM). Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace osobnosti v sociálních souvislostech, Pracovní, sociální a profesní nároky na člověka ve vztahu k jeho potenciálům a limitům

 

Ostatní publikace (populární články, recenze atd. )

a) Recenze a zprávy

 • WAGNEROVÁ, I. Golden Profiler of Personality, recenze. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost, 2011, no. 1 (v tisku) ISSN: 1802-8853.
 • WAGNEROVÁ, I. Manažerské kompetence – způsobilosti výjimečných manažerů. Psychologie v ekonomické praxi. 2007, vol. 40, no. 1-2, p. 82-83. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Výroční členské shromáždění České asociace psychologů práce a organizace s odborným programem. Psychologie v ekonomické praxi. 2007, vol. 41, no. 3-4, p. 65-66. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. X. Evropský psychologický kongres. Psychologie v ekonomické praxi. 2007, vol. 42, no. 3-4, p. 82-86. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. 20. kongres EFPSA, pořádaný ve Špindlerově mlýně od 30.4. do 7.5.2006. Psychologie v ekonomické praxi. 2006, vol. 40, no. 3-4, p.200-201.  ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Assessment Centrum v současné personální praxi, recenze. Psychologie Dnes. 2003, no. 9, p. 37. ISSN: 1212-9607.
 • WAGNEROVÁ, I. Assessment Centrum v současné personální praxi, recenze. Psychologie v ekonomické praxi. 2004, vol. 39, no. 1-2. ISSN: 0033-300X.
 • WAGNEROVÁ, I. Smither J.W.(editor): Performance appraisal – State of Art in Practice. Psychologie v ekonomické praxi. 2003, vol. 38, no. 3-4. ISSN: 0033-300X.

 

b) Elektronické publikace

 • WAGNEROVÁ, I. Europsycholog. Česká asociace psychologů práce a organizace. 2011. URL <http://psychologieprace.cz/europsycholog/>.
 • WAGNEROVÁ, I. Hoganovy metody v personálně-psychologické praxi. 2007. URL <http://www.outdoorsolutios.cz/cz/dokumenty/?act=get&check=0423b54a62a0baa438b31a103bc7e0b2&id=20>.
 • WAGNEROVÁ, I. Mobbing – zdroj stresu na pracovišti. 2005. Materiál pro kurz CŽV – č. 630370. URL <http://web.ff.cuni.cz/wagnerova/4.pdf>.
 • WAGNEROVÁ, I. Sociálně kognitivní přístup A. Bandury. Self-efficacy / Vnímaná osobní účinnost. 2006. URL <http://web.ff.cuni.cz/~hosksaff/clanky-bandura.html>.
 • WAGNEROVÁ, I; WALTER, M. Etika v psychologii práce a organizace. Česká asociace psychologů práce a organizace. 2011. URL <http://psychologieprace.cz/>
 • WAGNEROVÁ, I. Snižování stavu pracovníků pohledem psychologa. Kariera.iHNed.cz. 2003-03-26. ISSN: 1213-7693. URL <http://kariera.ihned.cz/3-12547330-Wagnerov%E1-q00000_d-e1>.

 

c) Další publikace

 • WAGNEROVÁ, I. Řízení pracovní výkonnosti v návaznosti na vzdělávání a odměňování. In Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. Praha : Verlag Dashöfer, 2002. ISBN: 80-901859-4-0.
 • WAGNEROVÁ, I. Systémy řízení pracovní výkonnosti. In Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. Praha : Verlag Dashöfer, 2002. ISBN: 80-901859-4-0.
 • WAGNEROVÁ, I. Osobnost manažera a klíčové manažerské dovednosti. In Vedoucí obchodního oddělení, příručka pro praxi. Praha : Verlag Dashöfer, 2002. ISBN: 80-901859-4-0
 • WAGNEROVÁ, I. 360° zpětná vazba – nový přístup k pracovnímu hodnocení. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2002, vol. 5, no. 1. ISSN: 1212-1517.
 • WAGNEROVÁ, I. Balanced Scorecard – Karta vyrovnaných výsledků. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2002, vol. 5, no. 2. ISSN: 1212-1517.
 • WAGNEROVÁ, I. Práce ve společném prostoru klady a zápory, vliv na pracovní výkonnost. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2002, vol. 5, no. 4. ISSN: 1212-1517.
 • WAGNEROVÁ, I. Česko-anglický a anglicko-český slovník personalistiky. In Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. Praha : Verlag Dashöfer, 2002. ISBN: 80-901859-4-0.
 • WAGNEROVÁ, I. Snižování stavu pracovníků pohledem psychologa. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2001-10-23. ISSN: 1212-1517.
 • WAGNEROVÁ, I. Pracovní motivace a hodnocení pracovní výkonnosti. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2000, vol. 3. ISSN: 1212-1517.
 • WAGNEROVÁ, I. Snižování stavů pracovníků a outplacement. Personálně-psychologický pohled. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2000, vol. 3. ISSN: 1212-1517.
 • WAGNEROVÁ, I. Psychologie v moderní personalistice. In Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. Praha : Verlag Dashöfer, 2000, 06. ISBN: 80-901859-4-0.
 • WAGNEROVÁ, I. Práce ve společném prostoru. E-mail noviny pro mzdové účetní a personalisty. 2002-09-09. ISSN: 1213-6387.
 • WAGNEROVÁ, I. Snižování stavu pracovníků pohledem psychologa. E-mail noviny pro mzdové účetní a personalisty. 2001-10-23. ISSN: 1213-6387.
 • WAGNEROVÁ, I. (JANOŠŤÁKOVÁ, I). Archetypy a psychologie. Propsy. 1996, vol.2, no.1, pg. 10. ISSN: 1212-9607