Institut řízení lidských zdrojů
Header

Odkazy

Česká asociace psychologů práce a organizace http://psychologieprace.cz/

Unie psychologických asociací http://www.upacr.cz/

Europsycholog http://www.europsy.cz/

 

Bipartitní dialog (UZS) http://bidi.monitorovani.eu/

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů www.kzps.cz

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR http://osz.cmkos.cz/

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství http://www.skolskeodbory.cz/

 

Biologické centrum Akademie věd ČR http://www.bc.cas.cz/