Institut řízení lidských zdrojů
Header

Publikace

Publikace vydané Institutem řízení lidských zdrojů:

 

360 stupňová zpětná vazba

WAGNEROVÁ, I. 360 stupňová zpětná vazba. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-4-9 . 173 s.

 

 

Zvláštnosti v uplatňování zákoníku práce v oblasti živých umění

WAGNEROVÁ, I. Zvláštnosti v uplatňování zákoníku práce v oblasti živých umění. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-0-1 . 342 s.

 

 

Dopady vlivem předčasného odchodu z pracovního procesu věkové skupiny nad 55 let

WAGNEROVÁ, I. Dopady vlivem předčasného odchodu z pracovního procesu věkové skupiny nad 55 let. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-1-8 . 369. 163 s.

 

 

Žádoucí změny v systému vzdělávání v TOP s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností

WAGNEROVÁ, I. Žádoucí změny v systému vzdělávání v TOP s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-2-5 . 323 s.

 

 

Nerovnoměrné rozložení pracovní doby…

WAGNEROVÁ, I., MAKOVSKÝ, P. Nerovnoměrné rozložení pracovní doby…. Institut řízení lidských zdrojů, Praha, 2012, ISBN 978-80-905180-3-2 . 106 s.

 

 

 

 

Další: 

Predikce pracovní výkonnosti, zaměstnanci 55+, etika v PPO a koncepce PPO (Sborník z konference PPO na VŠE)

Změny profesního uplatnění psychologů (Článek v Čs. psychologii)

Predikce pracovní výkonnosti v Big Five a HPI

Zaměstnanci 55+

Etika v PPO 

 

 

 

Publikace vydané PhDr. Irenou Wagnerovou, Ph.D., MBA v nakladatelství Grada:

 

  Hodnocení a řízení výkonnosti

Psychologie práce a organizace

Psychologické aspekty změn